ศาลจังหวัดหลังสวน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
ผบ.273/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.274/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.275/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.359/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.384/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.396/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.414/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.415/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.416/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.417/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.418/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.105/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2471/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.656/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.675/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.796/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.365/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.393/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.394/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.395/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.400/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.103/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.45/60
นัดพร้อม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.56/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.72/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.73/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.74/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.75/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.77/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.86/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.96/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ