ศาลจังหวัดหลังสวน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหลังสวน ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0 7754 1068 โทรสาร 0 7754 4311ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 75
ขจ.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.120/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.121/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.122/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.123/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.124/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.125/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.126/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.143/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.144/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.145/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.146/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.147/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.148/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.149/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.150/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.151/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.152/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.153/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.154/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.155/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.156/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.158/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.159/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.160/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.162/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.163/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.167/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.1859/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.2/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.213/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.250/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
ผบ.251/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.252/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.256/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
ผบ.284/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.691/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.692/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.70/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.71/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.301/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 14
พ.45/61
นัดถอนฟ้องหรือทำสัญญาประนีประนอม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13.30 น.
พ.71/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.76/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.77/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.80/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.81/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.87/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ร.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.111/58
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ.1111/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1145/56
นัดพร้อมนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1920/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2030/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.227/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.238/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2489/60
นัดพร้อมรอตัวจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.2539/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.255/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2610/60
นัดถอนฟ้องไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.346/61
สืบพยานโจทก์ (ประกอบ)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.374/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.375/61
นัดไต่สวนคำฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.409/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.457/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.466/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.511/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.543/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.604/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.637/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.648/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.649/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.657/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.669/61
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.692/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.