ศาลจังหวัดหลังสวน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหลังสวน ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0 7754 1068, 0 7754 1269 โทรสาร 0 7754 4311, 0 7754 1269

นายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้อำนวยการพร้อมข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานศาลจังหวัดหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

นายสุวัจน์  ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้อำนวยการพร้อมข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานศาลจังหวัดหลังสวน  เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา