ศาลจังหวัดหลังสวน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหลังสวน ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0 7754 1068, 0 7754 1269 โทรสาร 0 7754 4311, 0 7754 1269

นายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้อำนวยการพร้อมข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงาน ศาลจังหวัดหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า

นายสุวัจน์  ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้อำนวยการพร้อมข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงาน ศาลจังหวัดหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า