ศาลจังหวัดหลังสวน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหลังสวน ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0 7754 1068, 0 7754 1269 โทรสาร 0 7754 4311, 0 7754 1269

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวนมอบหมายให้นายสุวนัย ตุลยภักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ"

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายสุวัจน์  ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวนมอบหมายให้นายสุวนัย  ตุลยภักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ"