ศาลจังหวัดหลังสวน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหลังสวน ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0 7754 1068, 0 7754 1269 โทรสาร 0 7754 4311, 0 7754 1269

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายสุวัจน์  ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดให้กับภาคประชาชนในระดับพื้นที่