ศาลจังหวัดหลังสวน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหลังสวน ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0 7754 1068, 0 7754 1269 โทรสาร 0 7754 4311, 0 7754 1269

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายสุวัจน์ ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว

ศาลจังหวัดหลังสวน โดยนายสุวัจน์  ฉนานุกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์  รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว